CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LONG SƠN 
Lô CN-1, KCN Agtex Long Bình, Phường Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.
Tel: +84 251 3892172
Fax:  +84 251 3892172
Email: info@longsonfoods.vn
Website: www.longsonfoods.vn

Copyright © 2013 - 2024 LONG SON FOODS COMPANY LIMITED.